Monday, February 14, 2011

KENALI KATA TUGAS

● Semua golongan yang bukan kata nama, kata kerja dan kata adjektif.
● Perkataan yang hadir dalam binaan frasa untuk mendukung sesuatu tugas sintaksis. 

JENIS KATA TUGAS

• Terdiri daripada tiga jenis utama :